|
|
|
|
|
|
|
Cty TNHH MTV Ánh Sáng Đa Sắc

Màn hình LED cho tiệc cưới

Màn hình led P3 cho  tiệc cưới - Lắp đặt tại Tp. Bình Dương

Kích thước 4m x6m


Màn hình led P4 cho  tiệc cưới - Lắp đặt tại TP HCM

Kích thước 4m x8m

man hinh led p4 lap dat tai Ho Chi Minh

Man hinh led p4 lap dat tai Ho Chi Minh


Kích thước 4m x8,2m

Man hinh led p4 lap dat tai Ho Chi Minh

Màn hình led P5 cho  tiệc cưới - Lắp đặt tại Nha Trang
Kích thước 2,2m x4m

Man hinh led p5 lap dat tai Nha Trang

Kích thước 2,2m x4,2m

Man hinh led p5 lap dat tai Nha Trang

Kích thước 2,5m x4,8m

Man hinh led p5 lap dat tai Nha Trang

Kích thước 2,5m x5,2m

Man hinh led p5 lap dat tai Nha Trang

Man hinh led p5 lap dat tai Nha Trang

Màn hình led P7 cho  tiệc cưới - Lắp đặt tại TP Đà Lạt
Kích thước 1,6m x2,4m

man hinh led p7 tai Da Lat


Màn hình led P6 cho  tiệc cưới - Lắp đặt tại TP Vinh

Kích thước 2m x4m

Man hinh led p6 tai TP Vinh

  man hinh led p6 tai TP Vinh

Màn hình led P5 cho  tiệc cưới - tại Cần Thơ