|
|
|
|
|
|
|
Cty TNHH MTV Ánh Sáng Đa Sắc

LED bar, vũ trường

Màn hình LED bar, vũ trường

 Màn hình LED đã thi công trên toàn quốc với mọi kích cỡ theo yêu cầu. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại LED : P2.5, P3, P3.75, P4, P4.75, P5, P6, P7.62, P8, P10, P12, P16, P20, P25, P31.25,....